Протокол визначення температури самозаймання твердих речовин та матеріалів

Протокол визначення температури самозаймання твердих речовин та матеріалів (коробки електромонтажної )

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
«ЄВРОСТАНДАРТ»

ПРОТОКОЛ № 1/ТСТР/12
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ САМОЗАЙМАННЯ
ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ
ЗГІДНО 3 п.4.7 ГОСТ 12.1.044-89

Львів-2012

Випробувальний   центр:    ТзОВ   «Науково-випробувальний   центр   «Євростандарт», Львівська обл., смт. Черляни, вул. Польова,99а.

Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України № 518682 від 04.03.2010 р., Свідоцтво про атестацію № РЛ 1518/10 від 22.02.2010, дійсне до 22.02.2015 р Атестат акредитації    № 2Н1069  від  17.08.2011   р.  виданий Національним агентством з акредитації України.

Об’єкт випробувань: Матеріал — поліпропілен для виготовлення коробок монтажних електричних (КМЕ) марок КМЕ-І, ІІ, III, IV, V.

Методика випробувань: по ГОСТ 12.1.044-89 “Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.    Номенклатура показателей и методи их определения”, п.4.7.

Для випробування готують 10-15 зразків досліджуваної речовини (матеріалу) масою (3,0±0,1) гр. Зразки матеріалів повинні мати циліндричну форму діаметром (45±1) мм.

Плівкові і листові матеріали набирають у стопку діаметром (45±1) мм, накладаючи шари один на одного до досягнення зазначеної маси.

Якщо при температурі випробування зразок самозаймається, то випробовування припиняють. Якщо протягом 20 хв зразок не самозаймається, або раніше цього часу цілком припиниться димовидалення, то випробування припиняють і в протоколі відзначають відмовлення.

За температуру самозаймання приймають покази термоелектричного перетворювача, що вимірює температуру зразка. Методом послідовних наближень визначають мінімальну температуру зразка, при якій за час витримки в печі не більше 20 хв зразок займається і буде горіти більше 5 с, а при температурі на 10 °С менше самозаймання відсутнє.

За температуру займання досліджуваної речовини (матеріалу) приймають середнє арифметичне двох температур, що відрізняються не більше ніж на 10 °С, при одній з яких спостерігається самозаймання 3 зразків, а при іншій — три відмовлення. Отримане значення температури округляють з точністю до 5 °С.

Зразки  для   випробувань:  Випробуванням  піддавався  матеріал  —  поліпропілен  для виготовлення коробок монтажних електричних.

Умови проведення випробування:

  • дата: 14.08.2012 р;
  • температура повітря: 20° С;
  • відносна вологість повітря: 62 % ;
  • атмосферний тиск: 93,2 кПа;

Засоби випробувань: Для випробування використовувалась установка ОТП для визначення температури займання та самозаймання твердих речовин та матеріалів та засоби вимірювальної техніки, які наведено в таблиці.

Висновок: Згідно з п.4.7 ГОСТ 12.1.044-89 матеріал — поліпропілен для виготовлення коробок монтажних електричних (КМЕ) марок КМЕ-І, II, III, IV, V. температура самозаймання складає 465°С.

Примітка:

  1. Протокол № 1/ТСТР/12 стосується лише зразків, що були піддані випробуванням.
  2. Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ТзОВ «Науково-випробувальний центр «Євростандарт».
  3. Копії протоколів чинні тільки після їх завірення в ТзОВ «Науково-випробувальний центр «Євростандарт».